מאמרים.

טיפים עבור מעצבים שעובדות עם מתכנתים, וגם אתרים שאינם בתיק העבודות הראשי שלי.